Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Κόστος Ηλεκτρολογικού Σχεδίου

Το κόστος εκπόνησης ΥΔΕ ανέρχεται στα 100 ευρώ εάν πρόκειται για μονοφασική παροχή και στα 130 ευρώ εάν πρόκειται για τριφασική. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α και το κόστος εγκατάστασης ρελέ ή αλλαγής στοιχείων του ηλεκτρολογικού πίνακα. Η διενέργεια επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και έκδοση της αντίστοιχης Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη είναι υποχρεωτική και προκύπτει σε ορισμένα χρονικά διαστήματα με βάση το είδος της εγκατάστασης:

 

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, (μονοκατοικίες, διαμερίσματα), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης , πριν από την επανασύνδεση.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημύρες, σεισμούς).
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).
 • Μετά από καταγγελία νομικών ή φυσικών προσώπων.
 • Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης απαιτείται, ανεξαρτήτως χρόνου, υποβολή νέων εγγράφων.

 

Κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης - ΠΕΑ

Το κόστος της Ενεργειακής Επιθεώρησης – Ενεργειακό Πιστοποιητικό – ΠΕΑ ανέρχεται στα 100 ευρώ για ακίνητα έως 100τ.μ. και στα 130 ευρώ για ακίνητα έως 250τ.μ. Για ακίνητα > 250τ.μ. παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Από την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 για την υποβολή μιας ενεργειακής επιθεώρησης απαιτείται η πληρωμή παραβόλου αξίας 5 ευρώ για ακίνητα έως και 250 τ.μ., αξίας 10 ευρώ για ακίνητα από 250 τ.μ. έως και 1000 τ.μ. και αξίας 30 ευρώ για ακίνητα άνω των 1.000 τ.μ. Τα παράβολα αυτά βαρύνουν τον υπόχρεο (ιδιοκτήτη) και ωφελούμενο από το ΠΕΑ και πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας προσκομίσετε, για την έκδοση του ενεργειακού σας πιστοποιητικού, είναι τα κατωτέρω:

 

 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη και ακινήτου.
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
 • Αρχιτεκτονική Κάτοψη ακινήτου.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα.
 • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (για κτίρια μετά από 14/3/1983).
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια μετά από 01/01/1980).
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα (απαραίτητο).
 • Αντίγραφο της αίτησης σε περίπτωση τακτοποίησης.

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υπάρχει, αναλαμβάνουμε την διαδικασία παραλαβής ή και την επανέκδοση του από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο της περιοχής.

 

Αυθαίρετα - Νομιμοποίηση

Δωρεάν προσφορά η βασική προεκτίμηση του προστίμου για το ακίνητο σας, εφόσον μας προσκομίσετε τα πολεοδομικά σχέδια και έχουμε εικόνα των ακινήτων σας. Η βασική προεκτίμηση δεν περιλαμβάνει διαφορές που πιθανόν προκύπτουν από διαφορετική επιμέτρηση εγκεκριμένων σχεδίων με εφαρμογή. Η δωρεάν προσφορά για κάθε μέγεθος κτηρίου, αφορά τους νομούς: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαιών, Ιωαννίνων, Χανιών, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου Κρήτης. Για ειδικά κτήρια, ξενοδοχειακές μονάδες ή κτήρια άνω των 1.500 τ.μ. αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον πολεοδομικό έλεγχο για το αν έχει το ακίνητο σας πολεοδομικές υπερβάσεις ή αυθαιρεσίες.

 

Γνωματεύουμε τον πλέον ορθό και οικονομικό τρόπο νομιμοποίησης ή ένταξης των ακινήτων στις διατάξεις του 4495/17 ώστε να είναι σύννομο και να έχει δικαίωμα μεταβίβασης ή σύναψη άλλης δικαιοπρακτικής πράξης (σύσταση ή τροποποίηση οριζοντίων ιδιοκτησιών).

 

Προσφέρουμε την πιο οικονομική λύση (έξοδα Μηχανικών + πρόστιμα ή διαδικασίες), αξιοποιώντας τις πολεοδομικές διατάξεις στο έπακρο.